OM DEN PRIVATE PASNINGSORDNING.

VORES HVERDAG:

I min pasningsordning lægger jeg vægt på udeliv og naturoplevelser samt motorik og bevægelse.

Jeg er certificeret naturdagplejer fra friluftrådets mærkningsordninger (Grønne Spirer) og har det grønne flag. Her får børnene røde kinder og jord under neglene. Vi bruger det meste af dagen ude i natruren, der tages selvfølgelig hensyn til gruppen af børn, de helt små og årstiderne.

Vi har bl.a. fokus på " fra jord til bord" hvor vi har stor gavn og glæde af vores vægdrivhus og højbede, hvor børnene er med til at plante, så, vande, høste for til sidst at spise grøntsagerne. 
 

På ladcyklen cykler vi i skoven og ser på de små dyr, der lever i skovbunden, plukker blomster, finder blade, pinde og andre ting som kan bruges til kreative ting. Vi klatrer i træerne, triller ned ad bakkerne, ruller i bladene, bruger vores motorik. Fordyber os i naturen og bruger sanserne.

Ved fjorden ser vi hvad der lever i vandet. Samler strandskaller, sten, ser på skibene og fuglene, som kommer forbi. Får luftet fødderne i vandkanten om sommeren Nyder vores frokost i stilheden og den friske luft.

Zoologisk have er også et stort hit. Alt efter sammensætningen af børnegruppen, tager vi dertil flere gange om året. Vi tager på bondegårdsbesøg, hvor vi blandt andet ser hvor mælken kommer fra. En gang om måneden er der DGI legeland i Nordkraft, hvor motorikken er i højsæde. (Vi bestræber os i at deltage). Vi besøger legepladsen "Vaarst Uret", tager til børnearrangementer på bibliotekerne, udflugt til Østerådalen, juleudstillinger m.v.

Når vi er hjemme, læser vi, synger, bager, leger og laver kreative ting.

Jeg går i legestue og i sommerhalvåret mødes vi med andre private børnepassere fra Storvorde, hvor vi skiftes til at besøge hinanden i vores haver eller tage på udflugter sammen. I vinterhalvåret har vi lånt et lokale i hallen, hvor vi mødes en gang om ugen. Vi har lavet en aktivitetsplan, hvor de 6 pædagogiske læreplanstemaer er i spil.

Vi holder musikalsk legestue hvor sang og bevægelse er i højsædet og laver forskellige aktiviteter hvor krop og bevægelse bliver stimuleret med  forskellige legeredskaber.  

Jeg har også stort fokus på kroppen, hvor jeg støtter og vejleder børnene i at blive slevhjulpne, hvilket giver dem øget kropsbevidsthed og en bedre motorisk udvikling.

Jeg arbejder ud fra de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner, hvor læringsmålet understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde.

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetisk og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Jeg evaluere løbende de 6 læreplanstemaer som jeg arbejder ud fra, hvad der fungerer godt og hvad der skal tilrettes. Jeg dokumenterer løbende vores hverdag på min facebookside.